8. kolo

24.04.2017 12:23

Martin Thomas 110 - 57/15/38

otto 100 - 60/20/20