V I R U S   C U P

 

Fandové a fanynky elektronických šipek. Přijďte si zahrát celoroční turnaj

v elektronických šipkách do klubu Double  OUT. (Kollárova 7, 747 05, Opava)

 

         KDY ?       Pátek od 18:00 hod., začíná se 12.01.2018.

                         Termíny následujících turnajů najdete na místě konání

                         a na stránkách www.dc-virus.cz.

 

         CO  ?       Systém turnaje je skupinový – maximálně 6 hráčů ve skupině

                          Počet skupin v jednotlivých turnajích zvolí řídící turnaje podle          

                          počtu účastníků.

                          Muži i ženy hrají společně a prohozy se vhazují.

 

          STARTOVNÉ 50,-Kč/Virus cup

                                    80,-Kč/Dvojitý Virus cup

                                  100,-Kč/Závěrečný turnaj s vyhlášením

 

Propozice turnajů:                

 

Celkový počet turnajů je 24. Každý šestý je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů.

Do celoroční tabulky se započítává šestnáct nejlepších výsledků z toho maximálně tři nejlepší z dvojnásobně bodovaných.

Vybrané startovné bude tvořit celoroční JACKPOT.       

Z něj je hrazeno občerstvení na bodově zvýhodněných turnajích. Zbytek je rozdělen do cen mezi šestnáct nejlepších hráčů a hráček celoročního žebříčku. Dále jsou vyhlášeny nejlepší tři hráčky a nejlepší bingař a hráč s nejvyšším zavřením.   Závěrečný turnaj se koná v sobotu 1.12.2018. Tento turnaj se již nezapočítává do celoroční soutěže a vyhlášení následuje po ukončení turnaje. Startovné se po odečtení nákladů na občerstvení rozdělí mezi nejlepší hráče turnaje.

Podmínkou účasti na tomto turnaji je odehrání 5-ti  turnajů Virus cupu v průběhu roku.

 

Bodování turnajů:

 

Turnaje se bodují podle počtu přihlášených hráčů a hráček a dle jejich pořadí v turnaji.

(Např.: Při devíti hráčích získává první 9 bodů, další 8, 7, 6, pátý a šestý 5, sedmý a osmý 3 a poslední 1 bod.)

 

Rozdělení JACKPOTU:

Nejlepší tři ženy získávají Kč 400,--, 300,-- a 200,--.            

Věcnou cenou je ohodnocen hráč nebo hráčka s největším počtem bing a také nejvyšší zavření.

 

             1.místo – 17%                         9.místo – 4,5%        

             2.místo – 14%                       10.místo – 4  %

             3.místo – 12%                       11.místo – 3,5%

             4.místo –   9%                       12.místo – 3  %

             5.místo -   8%                       13.místo -  2,5%

             6.místo -   7%                       14.místo -  2  %

             7.místo -   6%                       15.místo -  1,5%

             8.místo -   5%                       16.místo -  1  %

           

                        Všechny zájemce srdečně zvou pořadatelé.

 

Ať to všem lítá!!!

 

Kontakt: mobil           736 632 926    Libor PLEPLA,    e-mail       liplepla@seznam.cz